Utredning: Öresund behöver ny förbindelse för både person- och godståg

Europaspåret. Bild: Landskrona stad

Trafikverket har presenterat en utredning för regeringen om kapacitet och redundans för transporter över Öresund. Utredningen visar att en ny Öresundsförbindelse bör vara funktionell för både gods- och persontåg, vilket endast Landskronas förslag om Europaspåret uppfyller.

Initierad i samband med den nationella infrastrukturplanen 2022 visar Trafikverkets utredning att det redan finns ett behov av redundans för godståg över Öresund och att kapacitetsproblem för järnvägen förväntas på sikt. Därför förespråkar man en ny förbindelse som kan hantera både gods- och persontåg, där Europaspåret från Landskrona är det enda lämpliga förslaget.

Europaspåret, som är ett kombinerat väg- och järnvägsprojekt mellan Landskrona och Köpenhamn, har inkluderats i Trafikverkets utredning. Det är det enda förslaget som kan erbjuda en alternativ transportväg över Öresund för både gods- och persontransporter samt förbättra järnvägskapaciteten. Det förväntas också minska restider och främja integrationen av arbetsmarknadsregionen över Öresund.

Trafikverket rekommenderar nu ett samarbete med Danmark för att fortsätta utredningsarbetet om behoven och syftet med en ny Öresundsförbindelse.

– Det är glädjande att Trafikverket drar samma slutsats som vi i Greater Copenhagen. Vi ser det som en framgång, för det är mycket väsentligt för regionen att vi kommer vidare i frågan om nya öresundsförbindelser. Jag hoppas att Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson nu tar kontakt med Danmarks transportminister Thomas Danielsen, så att de kan komma igång med den här utredningen så snart som möjligt, säger Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

– Redundansen är inte bara viktig för regionen Greater Copenhagen, utan för hela Sverige och Danmark. Ur säkerhetssynpunkt är det alltför sårbart att enbart ha en enda, fast förbindelse, som så många människor och företag är beroende av. Vi måste säkra pendlingen och godstransporterna över Öresund, så att regionen inte stannar av när något händer på den befintliga bron. Det handlar också om att säkra svenskarnas tillgång till Köpenhamns flygplats, säger Lars Gaardhöj, ordförande i Greater Copenhagen och regionrådsformand i Region Hovedstaden.

Trafikverket konstaterar också, att det största kapacitetshindret i järnvägssystemet över Öresund, på kort sikt, är gränskontrollerna.

Källa: Greater Copenhagen och Landskorna stad