Ny strategi för brittiskt snabbtåg: En katalysator för ekonomisk tillväxt

Snabbtåg vid Ebbsfleet International station i England. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Sunil060902

En omfattande långsiktig strategi för att utveckla Storbritanniens interurbana järnvägsnät är avgörande för framtida ekonomisk tillväxt och för att uppnå klimatmålen, enligt High-Speed Rail Group (HSRG). Gruppen, som samlar expertis inom teknik, drift, finansiering och reglering, har publicerat en ny rapport som uppmanar politiska partier att tänka bortom det befintliga höghastighetsprojektet HS2 och istället maximera potentialen för höghastighetståg i Storbritannien.

I rapporten "High-Speed Rail: Exploiting the Potential" presenteras fem rekommendationer för nästa regering. Om dessa genomförs, menar HSRG, skulle Storbritannien kunna leverera den kapacitet och uppkoppling som landet desperat behöver för hållbar tillväxt.

Åtgärda Storbritanniens järnvägsproblem

Storbritanniens rykte inom höghastighetståg och infrastruktur har försämrats efter att stora delar av HS2-projektet ställts in. Samtidigt går konkurrentländer framåt med sina höghastighetsnät. "Europeiska grannar fortsätter att dra nytta av höghastighetstågens stora fördelar", står det i rapporten. "Storbritanniens nätverk har blivit offer för kortsiktigt tänkande och politiska hänsynstaganden."

För att vända denna trend uppmanar HSRG politiker att lära sig av tidigare misstag och utveckla en långsiktig strategi som inkluderar alternativa finansieringsmodeller för att dra nytta av privata investeringar. Detta skulle kunna leverera nya höghastighetslösningar snabbare och billigare än tidigare.

Prioritera kritiska områden

Rapporten betonar vikten av att prioritera nya förbindelser i de områden som har störst behov. En ny förbindelse mellan Birmingham och Nordvästra England, inklusive Manchester, anses nödvändig för att avhjälpa den största flaskhalsen på West Coast Main Line och förbättra uppkopplingen mellan Storbritanniens näst och tredje största städer. Problemen på West Coast blev tydliga när ett godstågsspårade ur och stoppade all trafik förra veckan.

HSRG:s rekommendationer för nästa regering inkluderar också en ny öst-väst-förbindelse över norra England, från Liverpool till Hull, via alla större städer i norr. Detta skulle driva ekonomisk tillväxt och öka produktiviteten i regionerna. Dessutom behövs en finansieringsmodell för att färdigställa Euston-stationen i London och godkänna sträckan från Old Oak Common till Euston.

Utforska alla finansieringsalternativ

"Det är viktigt att ta ett steg tillbaka och se på Storbritanniens höghastighetsnät som en helhet innan vi bestämmer oss för nästa steg", säger Dyan Perry, ordförande för High-Speed Rail Group. "För att Storbritannien ska nå sina tillväxt- och klimatmål behöver vi en omfattande strategi för höghastighetståg och tänka kreativt för att frigöra maximal investering."

HSRG uppmanar till omedelbara åtgärder för att behålla nuvarande HS2-markinnehav och undvika en kostsam utförsäljning av mark på de övergivna rutterna norr om Birmingham. De vill också att regeringen engagerar sig med infrastrukturinvesterare för att utforska alla finansieringsalternativ. Dessutom föreslår de att man återupptar arbetet mot en tre timmars restid mellan London och Glasgow/Edinburgh, vilket skulle stärka de ekonomiska och sociala banden mellan nationerna i Storbritannien.

High-Speed Rail Group betonar att det är nödvändigt med smarta och långsiktiga beslut för att maximera de bredare fördelarna och nå de regioner som ropar efter investeringar.

Källa: Rall Tech News

 

 

 

 

4o