Roslagsbanans nya tåg levereras september 2020

Illustration av Roslagsbanans nya tåg X15p. Bild: SL
Visionsvy interiören i x15p. Bild: SL

I slutet av september 2020 sker den första leveransen av Roslagsbanans nya tåg, Stadler X15p. Det framgår av informationshandlingar från Trafikförvaltningen hos Stockholms läns landsting.

Enligt kontraktet mellan Storstockholms Lokaltrafik, SL, och den schweiziska tågtillverkaren Stadler ska totalt 22 fordon levereras, med en sista överlämning juli 2024.  I kontraktet ingår även en option på ytterligare 45 fordon

De nya tågen kompletterar den nuvarande vagnparken på 101 vagnar. När tågen är levererade kommer de tillsammans med pågående dubbelspårsutbyggnader och upprustning av Roslagsbanan göra det möjligt att öka turtätheten på de mest trafikerade delarna av banan.
”Mot bakgrund av den justerade leveranstidplanen för de nya fordonen möjliggörs en utökad trafik under år 2023” skriver Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting.

Varje fordon är 60 meter långt och byggt för en maxhastighet på 100 km/tim och rymmer 300 passagerare med sittplatser för 150.
Särskild hänsyn har tagits för att tillgänglighetsanpassa interiören med plats för resenärer med till exempel barnvagnar och rullstolar. Fordonen är även särskilt lämpade för svenska vinterförhållanden. Vagnkorgarna är gjorda i aluminium och har lätt vikt, vilket innebär en hög accelerationsförmåga.

Om Roslagsbanan:
Roslagsbanan trafikerar nordöstra Stockholms län och sträcker sig mellan station Stockholms östra och delar sig norrut med tre linjer mot Kårsta, Österskär respektive Näsbypark. På den totala sträckan som är 65 kilometer finns 38 stationer. Roslagsbanan passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Täby, Vallentuna och Österåker

Om tågen X15P:
Antal tåg: 22 stycken (Ett tåg består av tre sammansatta vagnar)
Option på ytterligare tåg: 45
Längd: 60 meter (fullängdståg består av två ihopkopplade tåg som blir 120 meter långa)
Antal dörrpar: 12
Antal passagerare per tåg: 150 sittande och cirka 150 stående passagerare
Max tillåtna hastighet: 100 km/h.
Källa: SL