Nu rullar tågen åter på Roslagsbanan

Arbetet på Roslagsbanan har pågått i princip dygnet runt. Foto: Region Stockholm

Sedan midsommar har hela Roslagsbanan varit avstängd för arbeten. Nu är trafiken åter igång och enligt tidplan. Under sju veckor har SL jobbat intensivt med de nya planskilda korsningarna vid Enebyberg i Danderyd och Frescati i Stockholm.

Efter intensiva förberedande arbeten, som startade tidigt i våras, har under sommarens avstängning ännu en viktig milstolpe för utbyggnaden av Roslagsbanan passerats. Både vid Frescati och vid Portvägen i Enebyberg har betongbroar skjutits på plats.

– Arbetet har pågått i princip alla dagar i veckan och periodvis dygnet runt för att få dessa betongkonstruktioner på plats och också återställa järnvägsanläggningen. Allt för att få igång trafiken i enlighet med plan, säger Torbjörn Bodin, sponsor för Roslagsbanans utbyggnad på trafikförvaltningen.

Både vid Frescati och vid Portvägen i Enebyberg har vi byggt trygghet för trafik och för människor i området. De nya planskilda korsningarna innebär att bil-, gång- och cykeltrafik kommer passera under de broar där tågen nu rullar. Det är en del arbeten kvar innan korsningarna kan öppnas under nästa år.

För att underlätta för boende i området har vi, tillsammans med Danderyds kommun, passat på att bygga en helt ny gångtunnel norr om stationen i Enebyberg som öppnar senare i år.

– När allt är klart under våren/försommaren 2023 innebär det ett stort lyft för säkerheten på Roslagsbanan, avslutar Torbjörn Bodin.