Transdev startar med hög punktlighet på Roslagsbanan

98,9 procent punktlighet då Transdev började köra Roslagsbanan. Foto: Transdev

Nu har Transdev börjat köra Roslagsbanan på uppdrag av SL. Övergången mellan förra operatören Arriva och Transdev har gått bra. Hela 98,9 procent av alla avgångar avgick i tid första helgen och ingen tur fick ställas in. Med drygt 50 000 resenärer varje dag är Roslagsbanan en viktig del av kollektivtrafiken i Stockholm. 

– Vi har förberett oss för det här nya uppdraget sedan mer än ett år tillbaka. Det är mycket som ska på plats från rekrytering och utbildning av våra nya medarbetare till att lära sig allt om fordonen och underhåll. Att vi under första helgen kunde leverera så god punktlighet är mycket viktigt för oss och något vi är stolta över. Vi kommer göra vårt yttersta för att fortsätta i samma nivå, säger Bo Danielsson, affärschef för Roslagsbanan, Transdev Sverige AB.

Roslagsbanan har under åren genomgått en omfattande upprustning av spår, stationer och annan infrastruktur. Antalet fordon utökas med 22 nya moderna tåg som successivt introduceras i trafiken mellan 2022 och 2024. Under sommaren 2022 kommer även ytterligare förbättringar göras runt banan med bland annat planfria korsningar, säkerhetshöjande åtgärder och förbättrad belysning på utvalda stationer.

– Under denna period kommer vi, på uppdrag av SL, anordna ersättningstrafik med bussar så att alla resenärer kan fortsätta resa längs med Roslagsbanans sträckning. Allt detta kommer i slutändan att förbättra kvaliteten på kollektivtrafiken och resenärsupplevelsen, vilket förhoppningsvis kommer få fler att vilja åka med Roslagsbanan, avslutar Bo Danielsson.

Roslagsbanan utgår från Stockholms östra station med tre linjer mot Kårsta, Österskär och Näsbypark. Varje år görs totalt 13 miljoner resor med Roslagsbanan. Roslagsbanan är ett nygammalt kontrakt för Transdev som trafikerade banan fram till 2003. Kontraktet kommer pågå i tolv år fram till 2034. Totalt är det cirka 300 medarbetare som arbetar med Roslagsbanan varje dag.