Dags för samråd om Roslagsbanans förlängning

Förlängningen av Roslagsbanan till city tidigareläggs. Foto: Christer Wiik

Beslutat om förlängningen av Roslagsbanan till city via Odenplan togs redan 2018. Beslutats togs inom ramen för  Sverigeförhandlingen. För ett år sedan meddelades att projektstarten för Spårväg Syd och Roslagsbanan till city skulle tidigareläggas till 2020. Nu planeras ett tidigt samråd för Roslagsbanans förlängning till centrala Stockholm.

Planen är att Roslagsbanans ska gå i tunnel som startar vid Universitetet och sedan fortsätta fram till T-centralen. Tunneln blir cirka fyra kilometer lång och banan får två nya underjordiska stationer vid Odenplan och T-centralen. Den befintliga sträckan söder om station Universitetet avvecklas, likaså dagens ändstation Stockolm östra. För att klara den framtida trafiken ingår även ombyggnad till dubbelspår på några av Roslagsbanans delsträckor.

– Det är bra att så tidigt som möjligt kunna få del av synpunkter och förslag på hur projektet kan utformas eller vad som bör göras annorlunda, säger Gunilla Wesström, projektledare Roslagsbanan till city.