SL bygger dubbelspår på Saltsjöbanan

Bussar sätts in hela 2023 när SL rustar Saltsjöbanan för tätare trafik. Foto: SL

I januari stängs Saltsjöbanan av ända fram till våren 2024. Bland annat ska SL bygga dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att tågen ska kunna gå i tätare trafik. Under avstängningen kan resenärerna välja mellan fyra busslinjer.

Saltsjöbanans resenärer blir allt fler och kan se fram emot tätare avgångar i framtiden. Men för att kunna köra tätare trafik kommer SL att behöva stänga av banan under 15 månader för att genomföra en mängd arbeten parallellt. En del arbeten är också kopplade till utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och andra arbeten utförs av Nacka kommun.

Exempel på arbeten som SL utför är att bygga dubbelspår och nya stationer i Tattby och Fisksätra med dubbla plattformar. Saltsjöbanan går till stor del på enkelspår och det behövs fler dubbelspår längs banan för att tågen ska kunna köras tätare. Andra exempel är arbeten för ökad tillgänglighet, bättre belysning och nya väderskydd.

Resenärerna kommer under avstängningen att kunna åka buss i stället. Fyra olika linjer har planerats utifrån erfarenheter av tidigare avstängningar.