Bygger 13 kilometer dubbelspår mellan Jakobshyttan och Degerön

Peab har fått uppdraget att bygga 13 kilometer dubbelspår samt planskilda korsningar mellan Jakobshyttan och Degerön. Foto: Trafikverket

Peab har fått uppdraget att bygga 13 kilometer dubbelspår samt planskilda korsningar mellan Jakobshyttan och Degerön. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 477 miljoner svenska kronor. Sträckan är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporter i Sverige och ut i Europa. Spåren används flitigt och järnvägen är idag hårt belastad.

xx

Sträckan Jakobshyttan - Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Foto: Peab

Uppdraget att bygga 13 kilometer dubbelspår går mestadels i befintlig spårlinje men även med en delvis ny sträckning. I projektet ingår även bullerskyddsåtgärder, ett antal broar över järnvägen och passager under järnvägen för att öka säkerheten för biltrafiken samt möjligheterna för gång- och cykeltrafik att ta sig genom området.

xx

Thomas Larsson, produktchef på Peab Anläggning. Foto: Peab

– Den här sträckan är en viktig del i infrastrukturen och vi ser fram emot att få vara med och utöka möjligheten till mer miljöanpassade transporter genom att bygga dubbelspår på sträckan. Vi kommer att ha stor nytta av vår kompetens från tidigare genomförda järnvägsprojekt, säger Thomas Larsson, produktchef på Peab Anläggning.

Projektet är en totalentreprenad och den sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden på den fem mil långa sträckan mellan Hallsberg och Degerön. Byggstart förväntas ske under 2021 och projektet beräknas vara klart hösten 2024.