Finansiering klar för dubbelspår in till Bergens järnvägsstation

Interiör av Bergens järnvägsstation. Foto: Jan Frode Haugset

Den norska regeringen ger klartecken för ett dubbelspår till Bergens järnvägsstation. Tillsammans med en ny grön godsterminal kommer detta att avsevärt förbättra järnvägstransporterna i regionen och passagerartrafiken. Det nya förslaget innebär goda nyheter för järnvägen i Bergen på norska västkusten. Pengar tilldelas dubbelspår från Fløen till Bergen station. Denna sträcka är bland de mest trafikerade enskilda spåren i Europa.

– Förutom att passagerarna får bättre förbindelser kommer detta också att stärka godstrafiken, säger Hans-Egil Larsen, projektledare på Bane Nor. Godstrafiken kan komma att fördubblas under 2025 då en ny järnväg kommer att byggas mellan Arna och Bergen.

Dagens enkelspår har för liten kapacitet och ett nytt dubbelspår på sträckan kommer att förbättra situationen både för gods- och persontrafik. Det kommer också att underlätta ökad hastighet och mer flexibel ruttplanering. Dessutom kommer spåren att ansluta den nya godsterminalen vid Nygårdstangen i Bergen.

– Godsterminalen blir miljövänlig och kostnadseffektiv. Detta stärker konkurrenskraften för klimatvänlig godstransport med järnväg, säger Larsen. Terminalen ska drivas helt utsläppsfritt som den första i landet.

Godsterminalen kommer att ha elektrifierade spår, ellyftutrustning, laddstationer och en terminalbyggnad som drivs av solceller och som ansluts till fjärrvärme. För centrala Bergen kan detta betyda upp till 400 färre lastbilar varje dag, till förmån en förbättrad luftkvalitet.