Byggstart för dubbelspårsutbyggnad på linjen Hallsberg–Stenkumla

Regeringen ger klartecken för byggstart av sträckningen Hallsberg–Stenkumla. Foto: Trafikverket

Regeringen ger klartecken för byggstart för projektet dubbelspår Hallsberg–Stenkumla. Regeringen har fattat beslut om en ny nationell plan för transportinfrastruktur i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning för att öka takten i utvecklingen av Sveriges infrastruktur. I och med beslutet gavs klartecken för byggstart för den sista etappen inom Dubbelspår Hallsberg–Degerön: Hallsberg–Stenkumla. 

Inom projektet bygger Trafikverket dubbelspår på en cirka 14 kilometer lång sträcka varav 12 kilometer  i nysträckning. Bygget kommer även att omfatta en kilometer lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar och en utbyggnad av Hallsbergs godsbangård. Byggstarten är planerad till 2023.