Sträckan Stenkumla - Dunsjö del av det strategiska godsnätet

Sträckan Stenkumla - Dunsjö är viktig del av Godsstråket genom Bergslagen. Foto: Trafikverket

Trafikverket har byggt ett 13 kilometer långt dubbelspår mellan Stenkumla och Dunsjö. Inom ramen för det arbetet har man också byggt sju broar, byggt om nio kilometer väg och genomfört bulleråtgärder. Det nya spåret går huvudsakligen i tidigare sträckning.

Sträckan Stenkumla - Dunsjö är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Godstråket är utpekat som en del av det strategiska godsnätet på järnväg i Sverige och har stor betydelse för godstransporter från norra till södra Sverige. Stenkumla - Dunsjö ingår som en del i projektet Hallsberg - Degerön och innebär utbyggnad från enkel- till dubbelspår

Sträckningen utökar möjligheten till miljövänliga transporter genom att öka kapaciteten på sträckan.