Saltsjöbanan rustas för 1,36 miljarder kronor

I dag trafikeras Saltsjöbanan av 16 äldre vagnar, typ C10 och C11. Foto: Region Stockhollm

Nu rustar Region Stockholm för att fler ska kunna åka med Saltsjöbanan. Med fler mötesstationer, nytt säkerhetssystem, utbyggd depå samt upprustade spår och broar säkras banans livslängd och möter morgondagens behov av kollektivtrafik i Nacka. Den totala kostnaden för projektet beräknas bli cirka 1,36 miljarder kronor.

Nu har trafiknämnden godkänt förslaget att köpa in, och förbereda Saltsjöbanan för, nya moderna tåg. Slutgiltigt beslut fattas av Regionstyrelsen senare i vår. Saltsjöbanans kapacitet kommer att ökas genom nya och moderna tåg, preliminärt 16 fordon. När tågen på Saltsjöbanan återigen börjar gå hela vägen till Slussen, vilket planeras till 2027, är planen att börja köra 12-minuterstrafik med långa tåg.

Det kommer ge cirka 800 extra sittplatser per timme jämfört med i dag, där vi kör korta tåg i 20-minuterstrafik. I dag trafikeras Saltsjöbanan av 16 äldre vagnar, typ C10 och C11. Åtta av dessa vagnar kommer att skrotas och resterande åtta behålls för att stötta upp under rusningstrafik.