Så minskar SL risken för förseningar vid lövhalka

SL jobbar förebyggande för att minska risken för förseningar på hösten. Foto: SL

Snart börjar löven falla. Då finns risk för spårhalka när löv mosas sönder på spåren och det är kallt och fuktigt i luften. Så här jobbar SL och trafikentreprenörerna för att minska risken för förseningar på hösten.

På hösten måste förarna på vissa sträckor sänka farten av säkerhetsskäl för att kunna stanna där de ska när spåren är såphala och bromssträckan längre. Förarna kan också bromsa extra mjukt. Det är för att undvika att hjulen låser sig och glider – vilket skapar ojämnheter på hjulen som då kan skada rälsen.

– Vi vill till varje pris undvika skador på rälsen eller att behöva ta tåg ur trafik för att svarva om hjulen. Det är framför allt resenärerna på Saltsjöbanan, Roslagsbanan och tunnelbanans Gröna linje som påverkas av spårhalka. Vi hoppas resenärerna har förståelse för att vi kör lite lugnare på vissa sträckor för att minimera riskerna för mer omfattande förseningar, säger Erik Norling, trafikdirektör på SL.

Längs banorna finns väderstationer som samlar in fakta om luft- och rälstemperatur, luftfuktighet och lövfällning. Trafikoperatörer och spårunderhållare jobbar tillsammans med att röja träd, buskar och sly som kan falla ner på rälsen. De spolar bort löv från spår och växlar och spolar spåren med hett vatten om natten för att få bort hala beläggningar.

Andra förebyggande åtgärder är att smörja spåren så lite som möjligt för att ge tågen bättre fäste. Längs Roslagsbanan och Saltsjöbanan använder man en fästmassa på de sträckor som är särskilt utsatta.