SL bygger planskilda korsningar på Roslagsbanan

SL bygger två planskilda korsningar som ska öka säkerheten på och kring Roslagsbanan. Foto: SL

Fram till sommaren 2023 bygger SL två planskilda korsningar som ska öka säkerheten på och kring Roslagsbanan. En vid Frescati och en vid Portvägen i Enebyberg. Planskilda korsningar ökar säkerheten genom att vägtrafiken inte korsar spåren. Att ersätta järnvägsövergångar med planskilda korsningar öppnar även upp för att kunna köra tätare tågtrafik på Roslagsbanan i framtiden.

Vid Frescati håller SL på att ersätta den gamla järnvägskorsningen med bommar med en tunnel under Roslagsbanan för bilar, fotgängare och cyklister. Tunneln blir en ny entré och ett säkrare sätt för alla trafikanter att ta sig till nationalstadsparken Bergianska trädgården.

Första spadtaget har också tagits för att bygga en planskild korsning vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd. Även här kommer bil-, gång- och cykeltrafik gå under Roslagsbanan i stället för att korsa spåren för att öka säkerheten. Norr om stationen byggs ytterligare en gångtunnel.

SL behöver stänga av all trafik på Roslagsbanan under en stor del av sommaren för att arbeta med de planskilda korsningarna. Portvägen är avstängd för biltrafik fram till våren 2023 och kommer att stängas av för fotgängare och cyklister när SL byggt färdigt en provisorisk gång- och cykelbro.