Kollektivresandet återhämtar sig snabbare på helger än på veckodagar

Fyra av fem reser med kollektivtrafiken. Foto: SL

Kollektivtrafiken i Stockholm är en grundsten i stadens transportsystem. När människor åker kollektivt minskar det samtidigt antalet bilar på vägarna vilket underlättar för transporter samt minskar risk för köer och utsläpp på Stockholms vägar. Därför är det viktigt att fler och fler återvänder till kollektivtrafiken efter pandemin.

Vecka 14 fortsatte antalet inpassager till pendeltågen och tunnelbanan att ligga på drygt en miljon per veckodag och något färre på lördagar och söndagar. Generellt är det fyra av fem som reser med kollektivtrafiken nu jämfört med 2019, och det vi kan se är att det är en större minskning på veckodagar än på helger.

– Vi börjar nu se mönster i hur många som reser per dag och vi ser att resandet återhämtar sig snabbare på helger än på veckodagar. Att det är just arbetspendlingen som tar lite mer tid att återhämta sig kan vara tecken på att man inte nödvändigtvis väljer bort kollektivtrafiken utan snarare att man väljer att arbeta på distans i högre grad nu än 2019, säger Erik Norling, trafikdirektör på trafikförvaltningen.