Spårhalkans tid är här

Spårhalka kan inte elimineras helt men på Trafikverket är man beredd. Foto: Trafikverket

När löven faller ner på järnvägen är det inte ovanligt att det bildas spårhalka. Trafikverket är berett. Spårhalkan kan inte elimineras helt.

Spårhalka är främst ett problem under hösten och orsakas av fallande löv och barr som krossas av tågens hjul. Kvar blir en beläggning som är väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låg temperatur. Trots att Trafikverket har god beredskap och bekämpar spårhalka så inträffar det att tåg blir stillastående ett tag innan halkbekämpning kan sättas in.

Trafikverket arbetar med beredskap och bekämpning av spårhalka och har en bra bild av var det brukar uppstå spårhalka. Det är ofta i uppförsbackar, vid tågsignaler och vid perronger. Med minskad hastighet blir det svårare för tågen att komma förbi en sträcka med spårhalka.

För att förebygga spårhalka röjer Trafikverket vegetation för att undvika att löv ska falla ner på järnvägen. Ett friktionsmedel läggs ut på rälsen, antingen från fordon eller manuellt. Detta görs främst kvälls- och nattetid, ett par gånger i veckan upp till flera gånger dagligen beroende på banans trafikmängd och tid på säsongen. På vissa sträckor bekämpas spårhalkan med ång- och högtryckstvätt.

Hur mycket förebyggande åtgärder som behövs är beroende av vädret. Regn och blåst bidrar till mer spårhalka. Trafikverket följer väderprognosen noggrant.
Flera järnvägsföretag arbetar systematiskt med att förebygga spårhalka genom viktreducering av tågen. Trafikverket kan även fatta beslut att begränsa vagnvikter för att upprätthålla kvalitet och funktion i järnvägssystemet om det krävs. Trafikverket och tågföretagen arbetar tillsammans för att identifiera kritiska platser inför höstarna och har planerat och arbetat med förebyggande åtgärder sedan sommaren.

– Spårhalka går inte att eliminera helt och hållet. Halkbekämpning är en del av åtgärderna. Kommunikationen och information mellan trafikledning och lokförare är viktig. Viktreducering av tågen är en annan. Andra viktiga åtgärder är utbildning och information kring hala spår till lokförare, säger Sören Stark, nationell samordnare för beredskapsplaner på Trafikverket.