Gamla stans tunnelbanestation byggs om

SL ska justera plattformarna på Gamla Stans tunnelbanestation. Foto: SL

Snart krävs inte längre ett kliv för att gå av och på tunnelbanan vid Gamla stan. SL ska under två månader med start den här veckan justera plattformarna så att de kommer i nivå med tåggolvet – något som underlättar även för den som reser med rullstol, rullator eller barnvagn.

Region Stockholms trafikförvaltning arbetar med att förbättra tillgängligheten på SL:s tunnelbanestationer. Åren 2007 – 2010 tillgänglighetsanpassades cirka 80 av tunnelbanans 100 stationer. Nu har det blivit dags för stationen Gamla stan. Åtgärderna har försenats på grund av försvårande omständigheter som markrörelser kring stationsområdet, spårrörelser, sättningar av plattformarna och konstbeläggning i plattformsgolvet.

Målet är att minska avståndet mellan tåg och plattform och bevara konstbeläggningen i golvet i sitt ursprungliga skick. I dagsläget krävs ett kliv på några centimeter för att komma in i tåget.

Arbetena kommer att göras nattetid när stationen är stängd och inga resenärer befinner sig på plattformarna. Det gör att man som resenär inte kommer märka av arbetena utan bara upptäcka att steget in och ut ur tåget blir mindre och att det blir enklare att ta sig in och ut ur tunnelbanan med rullstol, rullator eller barnvagn. Arbetena beräknas pågå under cirka 8 veckor.