Allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken

Nära 15 000 inpassager till tunnelbanan och pendeltågen. Foto: SL

Vecka 11 ökade antalet inpassager till tunnelbanan och pendeltågen med nära 15 000  jämfört med veckan före. Det är en lite mindre ökning jämfört med veckan innan men det syns fortfarande att fler och fler väljer att resa med kollektivtrafiken.

Även om ökningen den här veckan stannade av lite så är trenden positiv. Den här veckan är det löningsfredag och då brukar resandet öka ytterligare, vilket i så fall kan ses i nästa veckas uppföljning. Det är även många evenemang som nu sätter i gång under våren och kan påverka resandet.