Train Alliance köper 37 000 kvadratmeter mark av Sigtuna kommun

Train Alliance tar över järnvägsmarkområdet från det gemensamhetsägda markbolaget med Kilenkrysset. Foto: Kilenkrysset

Train Alliance är delägare i markbolag tillsammans med Kilenkrysset. Markbolaget har nyligen fått delar av marken järnvägsklar då detaljplan vunnit laga kraft. Järnvägsmarkområdet har efter den lagakraftvunna detaljplanen låtit beställa en värdering av oberoende värderingsbyrå, vars arbete ännu ej färdigställts, men kan konstateras kommer få en icke obetydlig påverkan på Train Alliances justerade substansvärde .

I detaljplanen finns ett exploateringsavtal som anger en överlåtelse från Sigtuna kommun på ett 37 000 kvadratmeter stort markområde.

Train Alliance tar över 100 procent av det gemensamhetsägda markbolaget med Kilenkrysset och tar då samtidigt över skyldigheten och möjligheten att förvärva de 37 000 kvadratmeter mark av Sigtuna kommun som ligger i direkt anslutning till järnvägsområdet.

Samtidigt så görs också ett markbyte från och till Train Alliances befintliga marker på totalt 150 000 kvadratmeter som säkerställer en fortsatt expansionen av Train Alliances anläggningar med riksintresse.