Train Alliance säljer riksterminalerna i Sigtuna

Train Alliance avyttrar riksterminalerna i Sigtuna till Polarstructure. Foto: Kilenkrysset

Train Alliance avyttrar riksterminalerna i Sigtuna för 500 miljoner kronor. Köpare är Polarstructure hållbarhets- och infrastrukturbolag. Affären genomförs genom bolagsavyttring. Tillträde och likvid kommer ske successivt under hösten efterhand som nytt ägartillstånd beviljas och registreras.

Train Alliance har sedan sitt eget förvärv verkat och förädlat terminalerna genom att framtidssäkra dessa till nästa generations järnväg. Bland annat till den nya förestående europeiska längdstandarden 1000 meter och också uppgraderat förutsättningarna kapacitetsmässigt för omflytt av gods från väg till järnväg -shift to rail-.

Polarstructure är en naturlig ägare som kommer fortsätta satsningen på hållbara och klimatsmarta transporter och adderar teknik för batteri och laddning till närdistribution med ellastbilar i Mälardalen - Gröna Vägen. I affären med Polarstructure så utvecklas också ett samarbete där Train Alliance stannar kvar som infrastrukturutvecklare och infrastrukturförvaltare på ett 25 årigt förvaltningskontrakt till terminalerna.

Affären frigör kapital för Train Alliance som då kan fortsätta sina investeringar i mark och förädlingsobjekt för järnvägen och samtidigt kan erhålla en årligt återkommande förvaltningsintäkt för sin naturliga roll som anläggnings- och utvecklingspartner.