NTEX köper Eurolink

NTEX övertar samtliga aktier i Eurolink i Sverige inklusive aktieinnehavet i Eurolinks bolag i Tyskland och 80 procent i Kroatien. Foto: NTEX

Sveriges största privatägda transport- och logistikföretag NTEX köper Eurolink i Sverige i Ljungbyhed. Köpet innebär att NTEX övertar samtliga aktier i Eurolink i Sverige inklusive aktieinnehavet i Eurolinks bolag i Tyskland och 80 procent i Kroatien.

– Eurolinks struktur och filosofi påminner väldigt mycket om NTEX och mot den bakgrunden vill jag kalla detta för en perfekt matchning när det gäller ett samgående mellan två företag, säger Thomas Ström, vd och grundare av NTEX.

Eurolink har bedrivit åkeri- och speditionsverksamhet från Ljungbyhed i Skåne sedan 2006. Under 2021 omsatte företaget 366 miljoner kronor. Ungefär 80 procent av den kommer från trafiken på Tyskland och Kroatien, vilket gör att NTEX nu blir ännu starkare på dessa marknader.

En av Eurolinks grundare och tillika vd, Roy Hansson, kommer att fortsätta som vd för bolaget som kommer att fortsätta att verka under namnet Eurolink.

– Ambitionen med affären är att Eurolink ska komplettera och förstärka NTEX nuvarande verksamhet, men också att NTEX ska tillföra nya möjligheter till Eurolinks framtida utveckling och tillväxt.

– Med Eurolink blir NTEX ännu starkare. Samgåendet är ett sätt för oss att bibehålla vår position som aktiv utmanare när det gäller transporter med hög kvalitet, god personlig service och flexibilitet, avslutar Thomas Ström.