NVBS Rail säljs till Ratos

Ratos köper 74 procent av det svenska bolaget NVBS Rail Group. Arkivbild

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 74 procent av det svenska bolaget NVBS Rail Group Holding, NVBS, som i sin tur har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av det finska bolaget Ratatek.

NVBS blir ett nordiskt plattformsbolag för Ratos inom den attraktiva och växande järnvägsinfrastrukturmarknaden med närvaro i Sverige, Finland och Norge. Tillsammans omsatte bolagen under 2021 proforma 978 miljoner kronor med en justerad EBITA på 113 miljoner kronor. Köpeskillingen på skuldfri basis för 100 procent av båda bolagen uppgår till 1 066 miljoner kronor. NVBS kommer att ingå i Ratos affärsområde Construction & Services.

– Underhåll och uppgradering av samhällskritisk infrastruktur är en attraktiv och växande nisch där Ratos etablerade en position inom vägunderhåll 2021. Med förvärvet av NVBS breddar vi nu erbjudandet till den expansiva järnvägsmarknaden där NVBS tillsammans med Ratatek har utmärkta förutsättningar för fortsatt organisk och förvärvsdriven expansion, säger Christian Johansson Gebauer, President Business Area Construction & Services på Ratos.

NVBS är en snabbväxande aktör verksam inom underhåll, uppgradering och byggnation av samhällskritisk järnvägsinfrastruktur i Sverige och Norge. NVBS är nischade inom MBEST-arbeten, Mark, Bana, El, Signal, Tele.

Ratatek är specialiserade på att projektera, montera och underhålla kontaktledningsnät och elkraftsutrustning vid spår- och järnvägar med verksamhet i Finland och Sverige. På den svenska marknaden har bolaget sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete med NVBS. Nyckelpersonerna i Ratatek kommer bli del av ägargruppen i NVBS i samband med transaktionen.

– Med förvärvet av NVBS har Ratos säkrat ett majoritetsägande i en av Nordens snabbast växande aktörer inom järnvägsinfrastruktur. Vi är imponerade över NVBS kultur, entreprenörskap och decentraliserade styrmodell som har möjliggjort den snabba tillväxten. Att grundarna och nyckelpersoner i NVBS väljer att behålla ett ägande på 26% är mycket positivt och vi ser fram emot att tillsammans bygga en stark nordisk utmanare, fortsätter Christian Johansson Gebauer.

– NVBS har sedan starten 2012 etablerat en stark position som en snabbväxande entreprenör inriktad mot entreprenader i järnvägsnära miljö med fokus på lönsam tillväxt på den svenska marknaden. Med Ratos som ny huvudägare kan vi ta nästa steg i vår tillväxtresa och vi ser stora möjligheter att ta vår affärsmodell till nya geografier”, säger David Skalin, vd och koncernchef på NVBS.

– Förvärvet av NVBS och Ratatek passar utmärkt in i affärsområdet Construction & Services och kommer dessutom att kunna bidra till, och ta del av, mjuka synergier med övriga bolag”, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef på Ratos.

Förvärvet finansieras av Ratos egna medel och bankfinansiering. Grundarna har valt att kvarstå som ägare i NVBS i samband med Ratos förvärv och deras innehav kommer att uppgå till en knapp fjärdedel av aktierna i bolaget.