Bergkvarabuss köper Stockholms Spårvägar

Stockholms Spårvägar säljs. Foto: Stockholms Spårvägar

Bergkvarabuss har träffat överenskommelse med Pegroco Transportation Holding att förvärva samtliga de aktier som Pegroco äger i Stockholms Spårvägar. I och med förvärvet breddar nu Bergkvarabuss sin verksamhet inom kollektivtrafik till att även innefatta spårburen trafik.

Stockholms Spårvägar är en operatör inom kollektivtrafiken i Stockholm som är inriktad på drift av spårvagnar. På uppdrag av Stockholms Lokaltrafik kör bolaget linje 7 och Djurgårdslinjen från city till Djurgården och Lidingöbanan, linje 21. Linjerna har ca 10 miljoner resenärer per år.

– Stockholms Spårvägar är ett välskött bolag som kommer att komplettera och bredda vår verksamhet inom kollektivtrafik. Vi ser förvärvet som ett led i den satsning som Bergkvarabuss kommer att göra inom kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Målsättningen med förvärvet är givetvis att vinna kommande upphandlingar inom spårburen trafik i Stockholm och övriga landet, säger Per Thorsell, vd, Bergkvarabuss.

Under nuvarande kontrakt med SL ansvarar Stockholms Spårvägar för planering och styrning av trafiken, för bemanning och underhåll av fordonen samt underhåll av fastigheter och lättare banunderhåll inklusive hållplatser. Spår, spårvagnar och depåer tillhandahålls av SL.

180 personer är heltidsanställda och ytterligare närmare 80 personer arbetar deltid eller per timme. I samband med förvärvet avyttrar Stockholms Spårvägar dotterbolaget Spårvägens Vagnbolag samt aktierna i intressebolaget Djurgårdslinjen. För Stockholms Spårvägar innebär förvärvet inte några personalförändringar.

– Det känns bra att Stockholm Spårvägar har fått en ägare som har en lång erfarenhet av att utföra kollektivtrafik och som, precis som vi; har kunden i fokus. Jag är övertygad om att Stockholms Spårvägar tillsammans med Bergkvarabuss kan utveckla den spårburna trafiken i Stockholm på ett riktigt bra sätt, säger Magnus Braxell, vd, Stockholms Spårvägar