Trafikverket bygger en planskild korsning vid Anderstorp

Trafikverket planskilda korsningar längs den dubbelspåriga järnvägen mellan Hallsberg och Degerön. Foto: Trafikverket

För att öka trafiksäkerheten på dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Degerön bygger Trafikverket planskilda korsningar längs den dubbelspåriga järnvägen. Nu har vi gjutit en bro vid Anderstorp, mellan Mariedamm och Godegård som ska skilja en väg från den dubbelspåriga järnvägen som går under bron.

Den nya vägbron passerar över järnvägen strax söder om den befintliga plankorsningen vid Anderstorp. Trafikverket kommer att stänga den gamla plankorsningen permanent 2024 och trafiken kommer därefter istället att gå på den nya bron. Som förlängning på bron kommer Man att bygga ytterligare en bro i anslutning. Den bron kommer att gå över Godegårdsån.

 

.