SL summerar 2021

84 procent av resenärerna var nöjda med SL. Foto: SL

När SL summerar 2021 kan konstateras att kollektivtrafiken överträffar förväntningarna. Rekordhöga 84 procent av resenärerna var nöjda med SL, kollektivtrafiken kördes i full omfattning trots färre resenärer och SL:s ekonomi står stark borträknat covideffekter. Resultatet för Trafikförvaltningen uppgår till +681 miljoner kronor borträknat covid-effekter, vilket uppgår till 277 miljoner kronor över resultatkravet.

– Ett starkt SL som levererar över förväntan. Det är resultatet av hårt arbete, mycket slit och imponerande insatser från medarbetare, operatörer och entrepenörer. Pandemins andra år har knappt märks av för resenärerna och det ska våra hjältar till medarbetare ha tack för, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– Ett år som detta ger oss möjlighet att nu fortsätta utvecklingen av kollektivtrafiken med mer kollektivtrafik, fler nya fordon och fler insatser för ökad trygghet i kollektivtrafiken. Endast genom att fortsätta utveckla kollektivtrafiken kan vi få tillbaka resenärerna igen, säger Kristoffer Tamsons.

– Samtidigt saknas inte utmaningar. De statliga restriktionerna och regeringens bristande kompensation gröper stora hål i ekonomin. Dessutom finns utmaningar med såväl brister på väg och järnväg samt en växande otrygghet i samhället som kräver krafttag. Detta blir några viktiga frågor när vi nu tar oss an framtiden, säger Kristoffer Tamsons.

SL-trafiken har körts i full omfattning hela 2021. Som mest var resandet uppe på 73 procent av 2019 års resande i november månad. Detta vände ned i december efter det att Folkhälsomyndigheten återinfört ett antal rekommendationer för att bromsa smittan varav delar berörde kollektivtrafiken. Sammantaget över året var antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag 1,76 miljoner. Till följd av smittspridningen i regionen, restriktioner och rekommendationer från myndigheter, uppgick resandet år 2021 till drygt 60 procent jämfört med ett normalår.