SJ vänder till vinst

Efter två förlustår vänder SJ till vinst. Arkivbild

En kraftigt ökad efterfrågan på klimatsmarta och bekväma tågresor gör att SJ kommit tillbaka till normala nivåer efter pandemin och är åter lönsamt efter två förlusttyngda år. Under kvartalet ökade samtliga kundsegment sitt resande med SJ. Sammantaget ökade resandet med 127 procent jämfört med samma period föregående år. 

– Det är fantastiskt att efterfrågan ökade så snabbt efter att restriktionerna släppte, och det gör att vi verkligen kan genomföra våra planerade investeringar på upp till 19 miljarder kronor. Nu tar vi ett helhetsgrepp och genomför ett förbättringsarbete kopplat till medarbetarnöjdhet och attraktivitet som arbetsgivare. Vi investerar också i ny och upprustad tågflotta för att ännu fler ska kunna resa snabbt, bekvämt och klimatsmart med oss framöver. Vi investerar helt enkelt i framtidens sätt att resa, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård. 

Hela järnvägsbranschen är just nu påverkad av den lokförarbrist som råder och de sena besked som Trafikverket ger gällande sommarens banarbeten. Det gör bland annat att de planerade utbudsökningarna för att möta efterfrågan inte har kunnat genomföras fullt ut och SJ har även tvingats ställa in en mindre andel avgångar under kvartalet. SJ startar nu lokförarutbildning i egen regi för att öka antalet utbildade lokförare.

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 2 769 miljoner kronor (1 486)
  • Rörelseresultatet uppgick till 582 miljoner kronor (-415)
  • Kvartalets resultat uppgick till 437 miljoner kronor (-334)

Rörelseresultatet påverkades positivt med 265 miljoner kronor främst efter förändring av avsättningar.