Polar Structure och Train Alliance bildar gemensamt markbolag

Train Alliance projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar i strategiska lägen. Bild: Train Alliance

Polar Structure och Train Alliance Sweden bildar gemensamt markbolag, Polar Land AB, samt inleder strategiskt samarbete inom ramen för en hållbar utveckling av logistik och infrastruktur. Samtidigt förvärvar Polar Structure genom Nordic Distribution Centers, NDC, 120 000 kvadratmeter mark avsedd för logistikutveckling. De två affärerna omfattar sammanlagt 320 000 kvadratmeter detaljplanerad mark varav 200 000 kvadratmeter ingår i Polar Land.

Polar Structure, Polar, och Train Alliance Sweden, TA, har under en längre tid fört samtal om möjliga samarbetsformer.

Polar är ett svenskt bolag som utvecklar och långsiktigt äger infrastruktur med tydligt fokus på hållbarhet. Polar har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet. Polar är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

TA utvecklar infrastrukturrelaterade tillgångar i form av att projektera och förvalta kompletta järnvägsanläggningar på strategiska lägen, med visionen att alla järnvägsfordon ska kunna nyttjas maximalt samt ser behovet att ständigt sträva mot att all utveckling sker hållbart. TA har strategisk mark i Sverige motsvarande 2 000 000 kvadratmeter för utveckling av hållbar infrastruktur.

Polar och TA har därför tillsammans skapat Polar Land, som indirekt genom förvärv av fastighetsägande bolag och förvärv av mark, förvärvat ett område om drygt 200 000 kvadratmeter i området Brista och Krogsta i Sigtuna kommun. Genom det gemensamt ägda bolaget Polar Land ökar TA sin ägarandel av fastigheterna i området från ca 45 procent till 49 procent emedan Polar äger resterande 51 procent.

– Vi har under lång tid följt TA och jag är imponerad över den kunskap bolaget besitter när det kommer till utveckling av svensk järnvägsinfrastruktur. Vi har varit ägare i TA i många år och jag är övertygad om att vi i och med Polar Land kommer lägga grunden till ett nära samarbete med TA som kommer skapa förutsättningar för fler samarbeten inom såväl logistik som infrastruktur i sidosystemen, säger Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure.