Train Alliance erhåller säkerhetstillstånd

Train Alliance får säkerhetstillstånd för driftplatsen Brista samt Rikskombiterminalens sidospår i Rosersberg. Foto: Kilenkrysset

Transportstyrelsen har beslutat att ge Train Alliance säkerhetstillstånd för huvudspår vid driftplatsen Brista i Sigtuna kommun. Samtidigt beslutades om säkerhetstillstånd för Rikskombiterminalens sidospår i Rosersberg.

Train Alliance fick sitt första säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare för sidospår i Hallsberg 2017 och därefter i Malmö 2019 samt nu även med driftplatserna Brista och Rosersberg i Sigtuna kommun vilka båda är av riksintresse.

Endast ett fåtal aktörer i Sverige har säkerhetstillstånd som förvaltare av huvudspår då det ställer betydligt större krav på organisationen än för sidospår. Som infrastrukturförvaltare ansvarar man kontinuerligt för säkerhet, besiktningar, underhåll, kapacitetstilldelning samt följer en rad förordningar, lagar och regler vilket ställer stora krav på ett säkerhetsstyrningssystem.

– Det är med stor tillfredställelse vi nu lyckats uppnå denna höga nivå inom infrastrukturförvaltning. Arbetet med vår säkerhetskultur är något som genomsyrar alla beslut och arbeten i organisationen vilket kräver noggrannhet, kontinuitet och förståelse, säger Joakim Weijmer vd Train Alliance.

– Då vi nu inte enbart har ansvar för sidospår utan även huvudspår så har vi upprättat ett samarbete med en kompetent leverantör gällande regelverk, besiktningar, underhåll och jourverksamhet. Vi har valt Järnvägsakademin vilket vi är väldigt nöjda med, säger Pierre Starck Chef Drift & Förvaltning Train Alliance.

Som infrastrukturförvaltare på våra egna anläggningar säkerställer vi trygghet och tillgänglighet till kunder och hyresgäster vilket är en del i att agera som anläggningspartner.