Train Alliance bygger underhållsverkstad i Hallsberg

Hallsbergs bangård. Foto: Trafikverket

På uppdrag av Infranord ska Train Alliance Sweden på egen mark uppföra och förvalta en större underhållsverkstad på Ralaområdet i Hallsberg.

Infranord är ett helägt svenskt statligt aktiebolag med cirka 1 900 anställda. Bolaget bildades från Banverket Produktion och är idag Sveriges största järnvägsentreprenör som bygger och underhåller järnväg.

Hallsbergs strategiska läge i järnvägssystemet var direkt avgörande för val av plats av uppförandet av en större underhållsverkstad åt Infranord.  Etableringsytan omfattar ca 22 000 kvadratmeter och verkstaden ska stå klar senast i slutet av 2022. Affärsvolymen uppgår till cirka 150 miljoner kronor.

– Investeringen som nu görs möjliggör att tillhandahålla högpresterande arbetsmaskiner för underhållet av våra järnvägar i Sverige. Vi är både stolta och glada över att Infranord valt oss som anläggningspartner, säger Joakim Weijmer vd Train Alliance.