Train Alliance gör storsatsning på kombitrafik

Rikskombiterminalen är en av Sveriges största fullserviceterminaler. Foto: Train Alliance

Train Alliance meddelade tidigare att bolaget tagit över 100 procent av det gemensamhetsägda markbolaget med Kilenkrysset och tog samtidigt över skyldigheten och möjligheten att förvärva de 37 000 kvadratmeter mark av Sigtuna kommun samt gör markbyte från och till Train Alliances befintliga marker på totalt 150 000 kvadratmeter som säkerställer en fortsatt expansionen av Train Alliances anläggningar med riksintresse.

I samband med förvärvet och markbytet så har Train Alliance säkerställt lokalisering och ytor för att kunna expandera de två Riksangelägenheterna, Rikskombiterminalen och Brista/Arlanda Järnvägs-terminal. Expansionen som Train Alliance syftar på är omställningen att styra om fossilbunden trafik till miljövänlig järnvägstrafik. En viktig expansion är att skapa förutsättningar för mottagning i de båda terminalerna om 1 000 meters långa godståg vilket gör dessa framtidsäkrade.

Rikskombiterminalen klarar redan idag med marginal 750 meter långa godståg och är Sveriges längsta där Train Alliance siktar på att bli först i Skandinavien med mottagnings längder om 1 000 meter på terminalerna.

Överföring av gods från väg till järnväg är också ett EU supportat projekt där även Trafikverket är en viktig del. Den nya framtida standarden om längre godståg ingår i projektet ”Shift2Rail”där syftet är att stärka järnvägens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för ökad andel järnvägstransporter.

I denna expansionsplan investerar nu Train Alliance och sätter av närmare 400 miljoner kronor i kapacitetsförstärkande åtgärder som förbigångsspår, mottagningsytor, godstågsparkering och överlämningsbangård som sammanlänkar riksintressena Brista/Arlanda järnvägsterminal med Rikskombiterminalen.

Train Alliances nyinvestering beräknas påbörjas första kvartalet 2023 efter att funktions-utredningsarbetet med Trafikverket färdigställts. Detta arbete har påbörjats genom tecknade av ett avtal mellan Trafikverket och Train Alliance med rubriken ”Avtal om gemensam utredning av kapacitetsförstärkningsbehov i Rosersberg”.

Kapacitetsförstärkningsåtgärderna öppnar upp för ökad containertrafik och RORO trafik från Skandinaviens största hamnar Göteborg Hamn och Trelleborg Hamn som båda samarbetar med Train Alliance i dessa frågor. De båda hamnarna medverkar som referens i kommande arbete med Trafikverket då deras krav/önskemål på hur anläggningarna skall utformas på området med avseende på kapacitet och teknikkoncept är viktigt för att möjliggöra ökad järnvägstrafik till/från de båda hamnarna.

En annan kravspecifikation som ställts är effekt och strömförsörjning i området för att kunna organisera en närdistributionscentral med el lastbilar med förmåga att hantera godstrafik inom en 20-milsradie och detta har säkerställts genom en högpresterande teknisk lösning från infrastrukturbolaget Polars Structure. Etableringen av denna effekt och strömsäkringsanläggning skall ske på gemensamägd mark av Polar Structure och Train Alliance.

I anslutning till Train Alliances beslut om investering i kapacitetsförstärkningsåtgärder som möjliggjorts genom mark- och bytesaffären med Kilenkrysset och Sigtuna kommun så skapas också förutom säkerställd expansion för de båda riksintressena ett starkt järnvägs- och logistikområde i direkt anslutning till järnvägsstråken. Området utgörs av närmare 380 000 jvadratmeter järnvägsklar mark.  Järnvägsmarken regleras nu också ihop till en fastighet som ska befästa ett ovärderligt område direkt i anslutning till järnvägsstråket.

– Hela affären och Train Alliances satsning på sina egenägda riksintresse i Sigtuna visar på en excellent insats som anläggningspartner och en ansvarsfull förvaltning av två samhällsviktiga riksintresseanläggningar men visar också på en ödmjukhet inför uppgiften av att vara en leverantör till att stärka den svenska och europeiska järnvägen konkurrenskraft, säger Joakim Weijmer, i en kort kommentar om hela affären, satsningen och fortsättningen i Sigtuna.