SL ska ersätta Hitachi Rail med en halv miljard

Misslyckad upphandling av signalsystem för tunnelbanans röda linje kostar SL 500 miljoner kronor. Foto: Region Stockholm

Företaget Hitachi Rail, tidigare Ansaldo, har drivit en tvist mot AB SL i skiljenämnd. Tvisten rörde huruvida SL hade rätt att häva ett avtal avseende leverans av signalsystem. Skiljenämnden har avgjort tvisten till fördel för Hitachi Rail. SL ska ersätta företaget med 500 miljoner kronor. Vidare ska parterna var och en betala sina egna rättegångskostnader. Detta ska ställas emot Ansaldos krav på SL som summerades till drygt 1,4 miljarder kronor.

– Det är ett högt belopp, dock är det ett lägre belopp än vad vi tidigare återkrävt från Ansaldo. Det är också ett lägre belopp än vad signalsystemet var budgeterat att kosta, konstaterar David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och vd för SL. 

Bakgrunden till tvisten är en utebliven leverans av signalsystem till tunnelbanans röda linje. SL tecknade 2010 avtal med företaget Ansaldo, om nyckelfärdig leverans av signalsystem till en fast kostnad om 750 miljoner kronor. Signalsystemet skulle vara färdiglevererat 2014.

Projektet kantades av förseningar och fördyringar. År 2017 hade SL inte fått ett nytt signalsystem, och det fanns ingen stabil tidplan för leverans. Den ursprungliga budgeten hade ökat till 1 145 miljoner kronor och ytterligare resurser krävdes. Efter omfattande utredning och förhandling beslutade därför SL att häva avtalet. Ansaldo valde att bestrida beslutet i skiljenämnd.

– Vi står fortfarande bakom vårt beslut att häva avtalet. Efter sju år hade vi inte fått något färdigt signalsystem och vi såg ingen annan väg framåt, fortsätter David Lagneholm.

Domen innebär att SL ersätter Hitachi Rail med 500 miljoner kronor. I samband med hävning återtog SL 700 miljoner i utbetalade förskott till Ansaldo. 595 miljoner kronor finns sedan tidigare avsatta i Trafikförvaltningens budget för 2022 för att täcka kostnaden. Domen kommer inte att påverka SL:s trafikutbud och tjänster till resenärerna.

Skiljenämnden hävdade i en mellandom att SL inte hade rätt att häva eftersom det sedan avtalstecknande gått alltför många år, under vilka SL gått med på alltför många ändringar och tillägg till beställning. Därmed gällde inte det ursprungliga avtalet.

– En hård lärdom är att vi borde hävt avtalet och avslutat projektet redan 2013, och vi tar vårt fulla ansvar, för upphandling, projektledning och för att vi hävde avtalet, avslutar David Lagneholm.

Sedan 2016 har SL genomfört omfattande insatser för att rätta till brister i projektet och i SL:s organisation. Nu beställer SL en oberoende, extern utredning av hela processen i syfte att fullt ut kunna lära av det inträffade och säkerställa framtida goda affärer.