Säkrar driften i järnvägssystemen

Ökad digitalisering möjliggör ett mer tillståndsbaserat underhåll av anläggningar. Foto: RMD

Railway Metrics and Dynamics anbud till Trafikverket avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen har antagits. Upphandlingen sker i flera steg, och tilldelningen betyder att Railway Metrics and Dynamics har gått vidare. Bolagets totala anbudspris är 7,326 miljoner kronor.

– Det här beskedet betyder oerhört mycket för bolaget, då vi nu får arbeta med en helt ny kundkategori, det vill säga övervakning av fast infrastruktur. Våra nuvarande kunder har främst rullande materiel, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

Ökad automatisering och digitalisering möjliggör ett mer tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av anläggningens tillgångar. Det bidrar till bättre punktlighet och ökad konkurrenskraft.

– Vårt mål är att en allt större del av både persontransporter och gods ska kunna flytta över till järnvägen. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete med Trafikverket och vet att vår teknologi är helt rätt för den här upphandlingen, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

Trafikverket vill med upphandlingen gå från forskning till nytta och på sikt kunna implementera nya lösningar, metoder och verktyg för att öka säkerheten och punktligheten i sina leveranser.

– Ska vi snabbt få till ett effektivt, pålitligt och klimatsmart transportsätt som klarar framtidens behov så måste vi tänka nytt. Vår unika plattform kan med hjälp av prediktiv analys och Machine Learning hjälpa till att säkra driften i ett järnvägssystem som hela tiden växer i omfattning och blir mer komplext, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.