Seko protesterar mot avbruten upphandling

Upphandlingarna inom järnvägen har nått vägs ände menar Seko. Foto: SJ

SJ avbryter sitt pågående kontrakt när det gäller drift och underhåll av Öresundstågen, efter bara två år. Trafikhuvudmannen har beslutat att överlåta driften till Transdev genom en så kallad direkttilldelning tills en ny upphandling är klar. Seko, Service- och kommunikationsfacket, med över 500 medlemmar på Öresundståg, menar att upphandlingssystemet nu passerat gränsen för det acceptabla.

– Det blir allt tydligare att upphandlingarna inom järnvägen har nått vägs ände. En fungerande järnväg är grunden i hela infrastrukturen, klimatsmart och helt nödvändig för att arbetsmarknaden ska fungera. Det finns inget utrymme för att bedriva lekstuga med kortsiktiga perspektiv på detta område. Ett tungt ansvar vilar på de regionala trafikhuvudmännen, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Seko organiserar över 500 medlemmar på Öresundståg som nu tvingas byta arbetsgivare igen, efter bara två år.

– Det är orimligt att våra medlemmar hela tiden ska hamna i kläm när politiker misslyckas med sina upphandlingar. Detta är inte första gången, och tyvärr inte heller den sista, om inget grundläggande förändras i systemet. Våra medlemmar behöver trygga jobb, schyssta villkor och långsiktighet för att kunna göra ett bra jobb, fortsätter Lavecchia.

– Vi kommer givetvis nu att göra allt vi kan för att våra medlemmar ska komma igenom detta på ett så bra sätt som möjligt, med bibehållna villkor och så vidare. Men nu måste det till en ordentlig diskussion kring hela upphandlingssystemet. Så här kan vi inte ha det, säger Lavecchia.