Stockholms skattebetalare riskerar miljardförlust för misslyckad upphandling

Upphandlingen av ett nytt signalsystem för tunnbanans röda linje blev ett fiasko. Foto: SL

SL går till Hovrätten för att få en dom upphävd, en dom som kan kosta region Stockholm miljardbelopp. Ett utfall i tidigare rättsinstans fastslår att SK inte hade rätt att ensidigt häva ett avtal till en kontrakterad leverantör. Leverantören kan nu begära ersättning för nedlagt arbete och dessutom skadestånd. Tvisten gäller upphandlingen av ett nytt signalsystem för tunnelbanans röda linje.

Ett kontrakt undertecknades för drygt tio år sedan med det italienska teknikföretaget Ansaldo, för att byta till ett nytt signalsystem. Men Ansaldo drabbades av omfattande fel och förseningar varvid SL hävde kontraktet - men på felaktiga grunder hävdar Ansaldo, som alltså har fått rätt i ett skiljedomsförfarande vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut.

Bedömare menar att chanserna för SK att få domen upphävd i Hovrätten är små. I slutänden är det Stockholms skattebetalare som får stå för smällen.