Startskottet har gått för SL:s megaupphandling

E49 blir den största offentliga upphandlingen i Sveriges historia. Foto: Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen inleder inom kort upphandlingen E40, som innebär att drifta och köra tunnelbanan i Stockholm åt SL.

Nu har trafiknämnden i Stockholm fattat beslut om att inleda upphandlingen av tunnelbaneverksamheten, E40. Upphandlingen skulle formellt ha startat våren 2020, men trafikförvaltningen bedömde att coronapandemin riskerade att påverka upphandlingen negativt. Därför togs beslut om att senarelägga starten.

Trafikförvaltningens bedömning är att man nu på bästa sätt kan säkerställa god konkurrens och en god affär i upphandlingen och bedömer därför att det är möjligt att inleda upphandlingsprocessen.

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  • Q4, 2021: Kvalificering av leverantörer annonseras
  • Q2, 2022: Process med preliminärt upphandlingsdokument startar
  • Q3, 2022: Anbudstid startar
  • Q4, 2023: Beräknad tidpunkt för tilldelning av kontrakt