Ett av Europas mest moderna testcentrum för digital tågstyrning öppnar i Kouvola

Järnvägsstationen i Kouvola. Staden är också centrum för långväga godstrafik mellan Finland och bland annat Ryssland och Kina. Också VR:s nya konkurrenter, tågbolagen Operail och Fenniarail har sina baser i regionen. Foto: Valo/VR

Statliga Fintraffic, som svarar för styrningen av tågtrafiken i Finland, planerar ett testcentrum för järnvägen i Kouvola.

Planerna kommer efter att Fintraffic har skisserat att lägga ner den föråldrade trafikledningscentralen i Kouvola och flytta verksamheten till Helsingfors. De övriga centralerna för att styra tågtrafiken ligger i Tammerfors och Uleåborg.

– Vi kommer i Finland att få ett av Europas mest moderna tågstyrningssystem, baserat på 5G och satellitlokalisering. Det blir produkter som också kan bli exportvara, säger vd Pertti Korhonen vid Fintrafficgruppen.

Den planerade testverksamheten kommer enligt Korhonen att få plats på existerande bansträckor på mellan 50 till 100 kilometer kring Kouvola. Några nya, slutna teststräckor byggs inte.

Kouvola stad har arbetat hårt för att hålla kvar de 80 jobb som har varit knutna till trafikledningscentralen. Staden köpte 2014 landets huvudsakliga utbildning för tågbranschen av VR-gruppen. Vid utbildningscentret Krao i Kouvola utbildas landets lok- och metroförare, konduktörer, trafikledare och annan banpersonal.

Planerna på testcentret beror fortfarande på om centret får lämpliga lokaler i staden.

Fintraffic är sedan årsskiftet en statligt helägd trafikledningskoncern. Den ansvarar för trafikstyrning på vägar, järnväg, inom flyget och till sjöss.

Bolaget Finrail som 2015 tog över trafikledningen av VR är en del av koncernen.