Snötåget ställer in trafiken på Inlandsbanan i vinter

Ingen trafik på Inlandsbanan med Snötåget i vinter. Foto: Inlandsbanan

Snötåget som har trafikerat Inlandsbanan mellan Östersund och Mora sedan tio år kommer inte att köras i vinter. Från början drevs trafiken i projektform av Destination Vemdalen med medfinansiering från berörda kommuner, Region, näringsliv och Inlandsbanan men har de senaste åren körts i Inlandsbanans egen regi. Eftersom en stor andel av resorna är kopplade till vinterturismen i Vemdalen så har Snötåget tillsammans med den anslutande busstransfern Snöpendeln skapat goda förutsättningar till klimatsmarta transporter för fjällturister.

– Vi fick nyligen det tråkiga beskedet att Skistar inte längre kommer att köra Snöpendeln till och från stationen i Röjan och därmed försvinner en av Snötågets viktigaste anslutningar. Vi vill naturligtvis inget hellre än att köra Snötåget men utan realistiska transfermöjligheter så ser vi inte att förutsättningarna är tillräckligt goda för den stora andelen resenärer som tar tåget till fjällen, säger Otto Nilsson, vd Inlandsbanan.

I uppdraget från Inlandsbanans ägare anges det att Inlandsbanan aktivt ska medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog med trafikhuvudmännen och ett av de prioriterade strategimålen är att bidra till tillväxt i inlandet genom ökad gods- och persontrafik på hela banan. Snötåget har varit en viktig del i arbetet mot det målet med goda resultat i form av stark resandeutveckling och beteendeförändring.

– Nu tar vi en paus och ser hur vi tillsammans med andra aktörer som ser fördelar med att kunna erbjuda tågresor till Vemdalsfjällen kan utveckla hållbara och attraktiva resor som är tillgängliga för alla. Vi hoppas att Skistar är en av dessa aktörer som ser vikten av dessa satsningar framöver. Vi jobbar vidare och siktet är inställt på interregional kollektivtrafik längs Inlandsbanan. Förutsättningarna för det är bättre än någonsin med tillgång till järnvägen, moderna fordon och skapandet av dynamiska lösningar för matning till tåget, säger Otto Nilsson.