SJ utökar trafiken till och från Västernorrland

Trafikökningen Stockholm-Sundsvall är ett svar på ökande efterfrågan på tågresor längs norrlandskusten. Foto: SJ

SJ ökar antalet avgångar mellan Stockholm och Sundsvall. De nya tågen sätts in på tider då resandet är starkt onsdag-fredag och söndag. Fler platser till Sundsvall kommer även att ge mer plats för resande i de tåg som går vidare till Umeå. De nya avgångarna ligger på tider då resandet till och från Sundsvall är starkt. När det finns fler avgångar att välja på för resor till Sundsvall blir det också mer plats i de tåg som går vidare till Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik och Umeå.

– För att Västernorrland ska utvecklas som vi önskar är det viktigt att pendlandet inom länet och resandet till och från länet underlättas. Den nya trafiken är ett steg i rätt riktning. Vi ser fram emot att utveckla tågtrafiken ytterligare tillsammans med SJ, säger Per Wahlberg, vice ordförande nämnden för hållbar utveckling i Region Västernorrland.

Trafikökningen Stockholm-Sundsvall är ett svar på den starka och ökande efterfrågan på tågresor längs norrlandskusten norr om Gävle. Under de senaste fem åren har SJ utökat antalet avgångar Stockholm-Sundsvall med 50 procent på vardagarna, 40 procent på lördagar och 80 procent på söndagar.

– Vi ser att resandet med tåg återhämtar sig fantastiskt bra efter pandemin. Nu gäller det för oss att hålla jämna steg med efterfrågan. De nya avgångarna till och från Sundsvall tror vi kommer ha goda effekter både för resandet vidare norrut och till Jämtland, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Trafiken kommer att köras med SJs snabbtåg SJ 3000 som har 1 klass, 2 klass lugn och bistro. SJs nya avgångarna har bra anslutningar till och från Norrtågs linjer i regionen. SJ planerar även att återigen nå samma nivå av direkttåg Umeå-Stockholm som innan pandemin. Det innebär 4 direkta dagtåg måndag-fredag plus ett nattåg.