SL-trafiken laddar för vintern

Vintern drar in över SL-trafiken. Foto: Mikael Ullén

Tung snö, is i växlar och halt väglag skapar utmaningar för kollektivtrafiken vintertid. SL arbetar hårt för att kunna köra så mycket och stabil trafik som möjligt, men vissa typer av väder är särskilt svåra för kollektivtrafiken. För spårtrafiken är växlande temperaturer en stor utmaning.

När snön töar och sedan fryser till is drabbar det växlarna, som inte går igen som de ska. De som jobbar med tunnelbanan och pendeltågen vet vilka växlar som är känsligast och kan ibland undvika dessa när de planerar hur tågen ska gå. Eftersom de vet vilka växlar flest tåg går genom kan de prioritera att hålla dessa fria från snö och is. Om det är tungt snöfall på flera håll, så att det blir svårt för snöröjarna att hinna med, prioriteras sträckor där många reser.

Gröna linjen och Röda linjen är känsliga för väderleken eftersom de går utomhus långa sträckor. Blå linjen, som till största del går i tunnlar, påverkas inte lika mycket. För att se till att tunnelbanespåren hålls fria från snö och is finns ett antal snöröjningsfordon och beredskapsplaner för svårare väderlekar. Trafikverket ansvarar för pendeltågens spår. De kan välja att låsa vissa växlar när det är svårt väder för att förhindra att växlarna går sönder. Det kan leda till att SL och andra järnvägsföretag tvingas köra färre tåg än vanligt.

Av totalt 717 växlar i tunnelbanesystemet finns det några som är extra viktiga för att trafiken ska flyta som vanligt. Dessa bevakar SL extra noga så att det inte bildas is i dem. Till exempel prioriterar vi stationer med många linjer för att minska risken för växelfel på ställen som påverkar många resenärer.

En utmaning för pendeltågen är också mängden snö. Upp till 2-3 ton snö per dag kan fastna under tågen, där det sedan fryser till is. MTR, som kör pendeltågen, gör extra kontroller för att minimera antalet fordonsfel som uppstår till följd av vädret. Det finns särskilda avisningsmaskiner i depåerna i Älvsjö, Södertälje och Bro. Om det är många tåg som drabbas måste de vänta på sin tur och då kan det uppstå fordonsbrist i trafiken.