Train Alliance genomför Site Acceptance Test åt Norrtåg

Norrtåg har investerat i en singelsvarv från Hegenscheidt-MFD till verkstaden i Umeå. Foto: Train Alliance

Norrtåg, som ägs av regionala kollektivtrafikmyndigheten har investerat i en singelsvarv från Hegenscheidt-MFD till verkstaden i Umeå vilken nu skall övertas från tillverkaren. Train Alliance har fått uppdrag av Norrtåg att förbereda och genomföra en SAT, Site Acceptance Test, i egenskap som teknisk konsult då Train Alliance har erfarenhet av denna typ av processer från egna anläggningar.

Syftet med SAT är att på plats testa och dokumentera alla funktioner och gränssnitt innan övertagande och garantiperioden tar vid. Målet är att hjulsvarvning skall komma igång efter SAT och utbildning av personalen i Umeå.