Nu rullar tågen igen mellan Malmö och Lund

Ett av testtågen, ett Pågatåg, på väg från det tillfälliga spåret till det nya spåret in mot Burlövs station. Foto: Trafikverket

Nu är de sista pusselbitarna på plats och de nybyggda spåren genom Arlöv, Åkarp och Hjärup är färdiga att tas i drift. Under sex intensiva dygn har drygt 100 tekniker och banarbetare jobbat i skift med inkopplingen av spåren.

– Sammantaget har inkopplingsarbetet gått mycket bra. Det är otroligt mycket arbete som har utförts under dessa dygn. Det har skett under tidspress och det har inte funnits mycket marginal för oförutsedda händelser. Alla inblandade, entreprenörer och folk inom Trafikverket, har gjort ett fantastiskt arbete, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Spåren, växlar och kontaktledningar är klara och sist kopplades signalsystemet in, ett mycket komplicerat system för att övervaka och styra tågtrafiken på banan. Tusentals kilometer kabel, avläsare, ljussignaler och datorställverk har kopplats samman och testats.

– Vi har kört med testtåg på sträckan, och det har gått bra. Nu kan de första vanliga tågen börja rulla. Till att börja med godståg, men också tåg från SJ och Snälltågen. Skånetrafikens Pågatåg och Öresundståg startar sin trafik på lördag morgon, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Samtidigt som spåren tas i drift öppnas också tre nya stationer. I Åkarp och Hjärup har tillfälliga stationer byggts intill de gamla stationerna. I Burlöv öppnas den västra delen av det som senare ska bli den nya Burlövs station.

– För de som reser från Burlöv blir det ett lyft eftersom båda spåren nås från en och samma perrong. I Åkarp och Hjärup ligger de tillfälliga stationerna vid sidan om och det blir lite nya vägar till perrongerna. Hjärupsborna får dessvärre en längre väg att gå under två år, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Fyrspårsbygget är långt ifrån klart, mycket arbete återstår innan alla spår är i drift 2023. Efter inkopplingen börjar östra delen av Arlövs bangård byggas om. Då kommer växeln som gör att tågen skiftar från vänster- till högertrafik att tas ur funktion. Istället görs växlingen i Hyllie i södra Malmö.

– Det innebär att trafiken är spegelvänd vid Malmö C och station Triangeln under cirka ett halvår. Tågen byter riktning på spåren genom Triangeln och vid Malmö C blir det plattformsbyte för den som ska resa norrut respektive söderut, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare på Trafikverkets trafikledning.

Nu startar arbetet med att riva den gamla järnvägen. Rivningen startar i Åkarp och Hjärup i september och därefter börjar vi gräva för de nedsänkta spåren. Genom Åkarp byggs spåren i ett sex meter djupt schakt och i Hjärup cirka fyra meter djupt.

– Sammanlagt ska 850 000 kubikmeter grävas upp. Massorna kommer till nytta på andra platser i närheten, bland annat när Malmö hamn byggs ut, säger Jens-Peter Eisenschmidt.