Train Alliance noteras på Nasdaq First North Growth Market

Train Alliance tar in nytt kapital. Foto: Train Alliance

Train Alliance Sweden genomför en nyemission av aktier och noteras på Nasdaq First North Growth Market. Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

Train Alliance har sitt säte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell förankring. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik.

Joakim Weijmer, vd för Train Alliance, kommenterar: "Sedan 2000-talets början fram till i år har resandet med tåg nästan fördubblats. Denna trend har varit stigande under en längre tid och väntas fortgå. Drivkrafterna bakom utvecklingen är bland annat en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna. I takt med att allt fler väljer tåg som färdmedel behövs mer tåg varför operatörer har lagt stora beställningar som väntas levereras under de närmsta åren. Denna ökning leder till ett ökat behov av fler och moderna järnvägsanläggningar. Train Alliance står redo att leverera dessa anläggningar till våra kunder och partners.