Bangladesh ska få bättre och säkrare järnvägar

Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) har nyligen beviljat ett lån på 150 miljoner dollar till Bangladeshs järnvägar. Pengarna ska användas för att öka kapaciteten och säkerheten på järnvägen. Bland annat ska arbetet med att bygga dubbelspår på en 64 kilometer långa sträcka, mellan Tongi och Bhairab Bazar, nu kunna slutföras med de tillskjutna medlen. Lånet ska också gå till nya signalsystem på ett antal stationer, förbättringar och förlängningar av vissa sträckor.

Enligt M Teresa Kho, landschef för ADB, är tanken med låneprogrammet att containertrafiken ska öka med 10 procent och fram till 2020 ska antalet tåg mellan Tongi och Bhairab Bazar öka med 25 procent.

– Förbättringarna kommer att resultera i lägre driftskostnader för användarna samt öka konkurrenskraften i Bangladesh för investeringar, säger hon.