4,1 miljarder extra per år till väg och järnväg

Foto: Kasper Dudzik

I en remiss från Trafikverket skriver de att kapacitetsbristerna som finns i Sveriges transportsystem inte kan byggas bort. Att enbart bygga nytt är inte ekonomiskt försvarbart. Trafikverket menar att problemen måste lösas genom att man bättre utnyttjar systemen. Trafikverket föreslår att anslagen för underhåll och reinvesteringar utökas med 4,1 miljarder kronor per år för perioden 2012 till 2021.

– Det är främst inom järnvägen som vi ser kapacitets- och effektivitetsbrister, men ekonomiska och administrativa styrmedel kan användas för att stötta och styra person- och godstrafiken mot en effektivare användning av transportsystemet, inom och mellan trafikslag, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, i en kommentar.

De områden som bör prioritetas för att utöka kapacitetet är flera: effektivare och mer hållbara transporter genom styrmedel, åtgärder inom drift, underhåll och reinvesteringar, paketlösningar för regioner som lider störst brist samt ett utvecklat strategiskt transportnät för godstrafiken.