”Prioritera Köpenhamn för Öresundstågen”

Cristina Glad (FP), andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Foto: Region Skåne

Skåne lider svårt av problemen i tågtrafiken. För att minska risken för förseningar och locka fler resenärer föreslår Folkpartiet att låta Öresundstågen från Sverige vända på Österport i Köpenhamn och därigenom minska trycket på spåren mot Helsingör. Om inte tågens punktlighet och kvalitet prioriteras riskerar vi att förlora resenärernas förtroende för kollektivtrafiken, säger Cristina Glad (FP), andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Tågförseningarna i Skåne grundar sig framförallt in kraftigt bristande underhåll av den danska och den svenska järnvägen och Region Skåne gör rätt i att kräva regeringens uppmärksamhet i frågan. Samtidigt är situationen så pass allvarlig att Region Skåne inte har tid att vänta på att underhållsarbetet kommer igång ordentligt. Region Skåne måste se över sina prioriteringar i kollektivtrafiken.

- När endast tre procent av resenärerna utnyttjar möjligheten att ta sig till Helsingör med Öresundståg måste Region Skåne fråga sig om satsningen är värd vad den kostar, säger Cristina Glad (FP).

Folkpartiet anser att Region Skåne bör prioritera punktlighet och kvalitet för Öresundstågen och kommer därför föreslå att Region Skåne låter Öresundstågen från Sverige vända på Österport i Köpenhamn där resterade resenärer kan byta tåg mot Helsingör.

- För att öka attraktiviteten i tågtrafiken över Öresund måste vi minska risken för förseningar, förbättra reseupplevelsen och möjliggöra fler avgångar för Öresundståg mellan Skåne och Köpenhamn, säger Cristina Glad (FP).

 Fakta:

  • Vart femte tåg från Danmark och vart sjätte tåg från Sverige var försenat i sommar, enligt statistik från Öresundskommittén.
  • Tågsträckan mellan Köpenhamn och Helsingör, den så kallade Kystbanen, är en av de mest trafikerade tåglederna i Norden. Störningar på Kystbanen påverkar inte bara den danska trafiken utan får ofta stora konsekvenser för de skånska tågens punktlighet.
  • 97 procent av Öresundstågens resenärer från Sverige kliver idag av innan tågen lämnar Köpenhamn.
  • Den danska regeringen har länge föreslagit att de tre procent som reser vidare mot Helsingör ska byta tåg på Österport eller annan lämplig station i Köpenhamn.
  • Med Köpenhamn som slutstation för Öresundstågen från Sverige behövs endast en trafikupphandling, istället för en för vardera land som idag, med väsentliga besparingar och möjligheter till kvalitetsförbättringar som följd.
  • Från svensk sida har Henrik Fritzon (S) försvarat Öresundstågens slutstation i Helsingör som en viktig integrationsåtgärd.