Arbetspendlarna över Öresund syns åter i statistiken

Den uppdaterade statistiken visar att det 2020 var 18 200 personer som dagligen arbetspendlade över Öresund. Foto: Region Skåne

Region Skåne har i samarbete med Danmarks Statistik tagit fram en lösning på hur pendlingsstatistiken mellan Sverige och Danmark kan presenteras. Idag redovisas den övergripande preliminära statistiken.

Arbetspendlingen mellan Sverige och Danmark har inte kunnat beskrivas med tillförlitlig statistik sedan 2015, utan har varit begränsad till att bara visa antalet resor. Ett svårlöst problem som beror på att svenska och danska lagar på området inte är kompatibla. Detta har pekats ut av Nordiska Ministerrådet som ett formellt gränshinder. Utan statistik försvåras bland annat möjligheten att visa korrekta arbetsmarknadssiffror i svenska pendlarkommuner med många anställda i Danmark.

Region Skåne har i samarbete med Danmarks Statistik nu tagit fram en lösning på hur pendlingsstatistiken kan återupptas och presenterar idag den övergripande preliminära statistiken. Senare i vår kommer även en analys samt mer detaljerad statistik över sådant som bransch, kön, ålder osv att publiceras.

– I dag firar vi att vi efter långt och enträget arbete, tillsammans med våra danska vänner, äntligen kan beskriva arbetsmarknaden i vår gränsregion på ett tydligt sätt. Det är glädjande att statistiken för 2020 visar att den första vågen av coronapandemin inte kraftigt skadade arbetsmarknadsintegrationen. Samtidigt visar rekordsiffrorna från före finanskrisen att det finns en betydligt större potential i den gränsöverskridande arbetsmarknaden, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och ordförande i Greater Copenhagen 2021.

En gränspendlare definieras som en person som bor i ett land och har sin arbetsplats i ett annat och statistiken visar arbetspendlingen åt båda håll över Öresund. Efter att ha ökat i snabb takt de första tio åren från brons öppnande, då nästan 20 000 personer bodde och jobbade på olika sidor av sundet, har arbetspendlingen över Öresund därefter råkat ut för flera motgångar, även om det drabbat det generella resandet i högre grad än arbetspendlingen.

Den uppdaterade statistiken visar att det 2020 var 18 200 personer som dagligen arbetspendlade över Öresund. 15 300 bor i Sverige och arbetar i Danmark. Motsatt väg är det nästan 2 900 danskar som pendlar till Skåne. Mellan 2019 och 2020 var den totala pendlingen nästan konstant. Strömmen från Sverige till Danmark föll med 350 personer medan antalet danskar som valde att jobba i Sverige under samma period växte med 150 personer. I jämförelse med statistiken från 2015 är förändringen liten, en nivå som bestått ända sedan 2012.