Fyrspår ökar kapaciteten på Södra stambanan

E6/E20 stängs av i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp nnär Trafikverket bygger  om motorvägsbron för E6 över järnvägsspåren vid trafikplats Alnarp. Foto: Trafikverket.

Trafikverket bygger  om motorvägsbron för E6 över järnvägsspåren vid trafikplats Alnarp, ett led i den efterlängtade kapacitetsökningen på en av Skånes viktigaste järnvägssträckor där södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Södra stambanan mellan Malmö och Lund är den sträcka där det går flest tåg i Skåne och är idag maximalt utnyttjad under rusningstrafik. Sträckan är mycket känslig för störningar, något som närmast dagligen påverkar resenärer i Skåne såväl som norrut i Sverige och över sundet i Danmark.

– Fyrspåret är positivt för såväl Skånes tågpendlare som för Skånes bilister. Ju fler människor och ju mer gods som åker på södra stambanan, desto större plats blir det för övrig trafik på både E6/E20 och E22 mellan Malmö och Lund. När bygget står klart kommer fler tåg att gå i tid och det kommer vara mindre trängsel på vägarna, säger Anna Jähnke, (M), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Utbyggnaden till fyrspår skapar ökad kapacitet så att fler tåg kan trafikera sträckan och restiderna kan kortas. Dessutom minskar risken för förseningar och inställda tåg, i och med ökad robusthet. Snabba tåg, som till exempel Öresundståg behöver inte ligga bakom långsammare tåg som godståg eller Pågatåg med många stopp. De kan istället köra utan att hindras av långsammare tåg.

En ökning av kapaciteten på södra stambanan mellan Malmö och Lund är också en förutsättning för att öka överflyttningen av såväl resande som gods till järnväg. Det leder i sin tur till minskad trängsel för de som trots allt måste förflyta sig i bil.

– Under året som gått har vi sett en minskning av resandet på grund av pandemin men ser vi på lång sikt behövs kapacitetsökningen på södra stambanan, såväl mellan Malmö-Lund som vidare mellan Lund-Hässleholm. En robust infrastruktur är en förutsättning för att det ska gå att bo och verka i hela Skåne. Dessutom är södra stambanan en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl internationella som nationella transporter och därför central i klimatomställningen av transportsektorn, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.