Snabbare meddelanden till SL:s resenärer

Foto: Hogia

Med den nya IT-lösningen, utvecklad av Hogia, får SL nya möjligheter att styra informationen som de skickar ut till resenärerna. Det innebär att SL kan meddela alla trafikstörningar snabbare och mer riktat, något som är extra viktigt när en tunnelbanelinje oväntat och utan dröjsmål måste stängas av. Informationen blir densamma i alla kanaler, som till exempel på webben, plattformsskyltar och i reseplaneraren.

 – Vi är glada att tunnelbanans trafikinformatörer får ett bra verktyg så de kan ge våra resenärer snabbare och mer tillförlitlig information. I dag jobbar de i olika system för olika linjer. Med Hogias system kommer det manuella arbetet att minimeras. Det minskar också risken för att felaktig eller inkonsekvent information slipper igenom, säger Bertil Persson, affärsområdesansvarig på SL:s trafikavdelning, i ett pressmeddelande. 

SL har sedan tidigare Hogias centralsystem för realtidsinformation, som hjälper 80 procent av trafikhuvudmännen i Norden att varje dag ge 1,5 miljoner resenärer stöd på sin resa. Systemet har hanterat SL:s övriga trafik, men tunnelbanan har tills i dag varit exkluderad.