Västtrafik ökar biljettkontroller i Göteborg

Foto: Christer Wiik

Nu tar Västtrafik nästa steg i utvecklingen av biljettkontrollen när hållplatskontroller införs även i spårvagnstrafiken. Bemötande och kommunikation är ledord i arbetet och stor vikt kommer att läggas på att kontrollerna genomförs snabbt och smidigt för att undvika förseningar.

En hållplatskontroll innebär att samtliga resenärer ombord kontrolleras när fordonet står still vid en hållplats, till skillnad från de vanliga kontrollerna som utförs under resans gång.

I september förra året införde Västtrafik hållplatskontroller i busstrafiken med ett nytt arbetssätt som betonar vikten av ett bra bemötande och kommunikation. Arbetssättet har tagits fram i samarbete med Securitas som utför kontrollerna och har fått goda omdömen i de kundundersökningar som genomförts.

– Hållplatskontrollerna är ett viktigt komplement till våra vanliga stickprovskontroller och vi hoppas att det ska fungera lika bra i spårvagnstrafiken där många fler reser med oss, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Personalen som genomför hållplatskontrollerna är densamma som arbetar med de vanliga stickprovskontrollerna. Däremot kommer antalet kontrollanter att vara fler vid hållplatskontrollerna i spårvagnstrafiken för att snabbare kunna genomföra kontrollerna och undvika förseningar. Hållplatskontroller i spårvagnstrafiken kommer att ske en till två gånger i veckan och annonseras i förväg på Västtrafiks hemsida.

Förra året fuskåkte drygt en procent av resenärerna vid stickprovskontroller. Motsvarande siffra för hållplatskontroller var sex procent. Västtrafik uppskattar att fuskåkandet uppgår till minst 50 miljoner kronor per år. De första kontrollerna genomförs tisdagen den 29 april i centrala Göteborg.