Dubbelspåriga järnvägen mellan västsveriges två största städer ska utredas igen

På Västtrafik reagerar man kraftigt när den redan beslutade, dubbelspåriga järnvägen mellan Västsveriges två största städer ska utredas ännu en gång. Lars Backström, vd, Västtrafik. Foto: Patrik Olsson

Pendelstråket mellan Göteborg och Borås är ett av landets mest trafikerade. Trots detta saknas en modern järnväg mellan städerna. På Västtrafik reagerade man därför kraftigt när de fyra partierna SD, M, KD och L tidigare i höst signalerade att den redan beslutade, dubbelspåriga järnvägen mellan västsveriges två största städer ska utredas ännu en gång.

Pendelstråket mellan Göteborg och Borås är ett av landets mest trafikerade. Trots detta saknas en modern järnväg mellan städerna. De sex milen mellan Västsveriges två största städer tar 70 minuter med pendeltåg. Som en jämförelse tar de sju milen mellan Stockholm och Uppsala 35 minuter. Eftersom det saknas en järnväg för effektiv arbetspendling sker i stort sett alla resor längs vägen, de flesta med bil. Riksväg 40 som går mellan de två städerna är hårt trafikerad, olycksdrabbad och framkomlighetsproblemen vid infarterna till de två städerna är i rusningstrafik så stora att det kan vara svårt för våra bussar att ta sig fram.

Det är trångt ombord också. Under hösten har resenärerna på allvar återvänt till kollektivtrafiken efter pandemin. För oss som vet hur betydelsefull kollektivtrafiken är för samhället är det en välkommen utveckling. Men på bussarna mellan Borås och Göteborg är det nu så pass mycket folk ombord att trafiken förstärks med fler och fler avgångar för att resenärer inte ska lämnas kvar på hållplats.

Samtidigt växer Västsverige. Befolkningen förväntas öka till 2,5 miljoner de närmsta trettio åren. Med fler invånare och ett växande näringsliv ökar också kraven på en kapacitetsstark och välfungerande kollektivtrafik.

Det enda sättet att öka kapaciteten är genom att köra ännu tätare busstrafik. Men det kommer en punkt där infrastrukturen kommer hämma utvecklingen, det kommer inte alltid gå att trafikera Sveriges tredje största pendelstråk med fler och fler bussar.

Västtrafik reagerade därför kraftigt när de fyra partierna SD, M, KD och L tidigare i höst signalerade att den redan beslutade, dubbelspåriga järnvägen mellan västsveriges två största städer ska utredas ännu en gång. Trots att projektet redan pågått i åtta år och nästan en miljard kronor redan är nedlagda i planering och projektering.

Samtidigt går infrastrukturminister Andreas Carlsson ut med att elbilen kan ta över allt mer i det framtida transportsystemet. Det är förvisso viktigt att vi lämnar fossila bränslen bakom oss för klimatet, men lösningen kan aldrig vara att byta ut miljontals diesel- eller bensinbilar mot miljontals elbilar. Trafikproblemen med trängsel och köer kommer att förvärras om vi inte får fler att färdas på andra sätt än i egen bil.

När järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan stod klar 2012 ökade resandet med kollektivtrafiken med 200 procent. Mellan Göteborg och Borås är potentialen ännu större eftersom Borås är en dubbelt så stor stad och ligger närmare Göteborg än vad Trollhättan gör. Borås har dessutom en betydande arbetsmarknad med textilindustri, högskola och ett kraftigt växande näringsliv. Med en station vid Landvetter flygplats skulle det också bli möjligt att ta tåget till Sveriges andra största flygplats. Det finns lågt räknade kalkyler som visar att dagens 1,5 miljoner resor per år med bussen blir 4 miljoner resor med tåg med en ny dubbelspårig järnväg. Restiden skulle halveras från 70 till 35 minuter. Två arbetsmarknadsregioner skulle växa samman till en.